Velkommen til Barnehageportalen i Hå kommune!

Ny søknad om plass i barnehage
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk barnehageplass her eller i menyen over.

Er du folkeregistrert i Hå kommune er det viktig at du logger deg inn via ID- porten før du søker om barnehageplass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse).

Dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Hå kommune, må du søke uten å være innlogget. Dersom du søker uten å være innlogget, må du logge inn etter at søknaden er sendt for å lagre dine kontaktopplysninger.